[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

מהן עבירות מע"מ ואיך להימנע מהן?

חוק מס ערך מוסף חוקק בשנת 1976 והוא קובע שעל כל עסקה בישראל ועל יבוא טובין למדינת ישראל יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.

גובה המע"מ משתנה מעת לעת ונכון לכתיבת שורות אלה גובהו הוא כ-17%. כלומר, על כל עסקה מוטל מע"מ בשווי 17% משווי העסקה.

על פי חוק, יש להעביר את המע"מ ישירות למס הכנסה בתלוי בסוג העסק כל חודש או אחת לחודשיים. חוק מע"מ חל על עוסק מורשה וחברות אך אינו חל על עוסק פטור היות ועוסק פטור מראש אינו גובה מע"מ.

עבירת מע"מ טכנית או מהותית?

חשוב מאוד להקפיד על תשלום המע"מ כי העונשים על עבירות מע"מ עשויים להיות כבדים מאוד. עבירות מע"מ היא למעשה עבירה על חוק המע"מ בין אם מדובר באי תשלום סכום המע"מ הנדרש או נעשו סילופים בדיווח. כלומר, כסף הועלם ולא שולם עליו מע"מ – חל דיווח על עסקה קטנה יותר מכי שבוצעה בפועל.
נהוג להבדיל בין שני סוגים של עבירות מע"מ: עבירת מע"מ טכנית, שהינה עבירה שבוצעה בלי כוונה תחילה והעונש עליה יכול לנוע בין קנס כספי לשנת מאסר ועבירת מע"מ מהותית אשר בוצעה במזיד ובמטרה לחמוק מתשלום כמו למשל, מסירת דו"ח כוזב או הוצאת חשבונית מס פיקטיבית או ניכוי מס תשומות מבלי שיש לגביו מסמך. העונש עליה כבד יותר והוא נע בין קנסות כספיים גדולים למאסר בפועל בין 5-7 שנים.

מי פטור ממע"מ?

יש עסקים שפטורים ממע"מ כמו למשל, עסקים של מכירת יהלומים ואבנים יקרות מאדם שעיסוקו בכך לאדם אחר שעיסוקו בכך, השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, השכרת מקרקעין והחכרת מקרקעין שהוראות חוק הגנת הדייר, התשל"ב-1972, חלות עליהם, מכירת מקרקעין המושכרים בתנאי שכירות מוגנים כאמור.

רבים פועלים בעיר אילת כי עיר הקיט של המדינה נחשבת לאזור סחר חופשי ועוסק תושב האזור פטור ממע"מ. עם זאת, על מספר מוצרים בני קיימא כמו מכוניות, מדיחי כלים וכדומה לא חל הפטור והם חייבים במע"מ בשיעור מלא.

קיימות עסקאות בישראל שבהן העסק יכול לקבל חזרה את המע"מ ששולם על ידו ובמכירה יהיה חייב במס בשיעור 0% כמו למשל מכירת ירקות ופירות, בתנאי שלא נעשתה בהם פעולת עיבוד כלשהי (עיבוד למעט ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור), מכירות בחנויות דיוטי פרי כמו למשל בנמל תעופה בן-גוריון, ומכירות של סחורות לחנויות כאלו, יצוא מוצרים ושירותים כולל נכסים לא מוחשיים, מכירת כלי טיס או כלי שיט לעסקים שעוסקים בהסעת נוסעים או הובלת סחורות בים או באוויר, הובלה בינלאומית של מטענים באוויר או בים לישראל וממנה ושירותים מסוימים לתיירות נכנסת.

עו"ד לענייני מס לרשותכם

הכרות עם חוק המע"מ והקפדה על החשבנות, הדיווחים והתשלום חשובה להתנהלות על פי חוק. כך למשל, מצופה מכם להגיש דוח תקופתי לא יותר מאוחר מששת החודשים האחרונים, לשלם את דוח התקופתי ואת החובות למע"מ דרך אתר רשות המיסים וכן להדפיס אישור ולחתום עליו על מנת שיהיה תיעוד לתשלום במערכת החשבונות לפי הוראות ניהול הספרים.
במידה ועברתם עבירת מע"מ או הנכם חשודים בעבירה מסוג זה, חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני מס בעל הכרות מעמיקה עם רשות המס, החוקים וידע כיצד לכוון אתכם בהתנהלות הנבונה ביותר. כך למשל, ניתן לבדוק הפעלה של נוהל גילוי מרצון המאפשר להגיש דיווחים מתוקנים ומאומתים ובתמורה לכך, רשות המיסים מתחייבת שלא לנקוט בהליך פלילי.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק