[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

עוסק מורשה

נכון לשנת 2017, במידה ומחזור עסקאותיהם של עסק או אדם עצמאי עולה על התקרה של 98,707 ש"ח, הם מחוייבים להירשם כעוסק מורשה, ולא כעוסק פטור. או, במידה ומדובר באדם שעוסק באחד מהמקצועות החופשיים, הוא מחוייב גם כן ללא קשר לתקרה להירשם כעוסק מורשה.

המשמעות של עוסק מורשה היא שהעסק או האדם יכולים להוציא חשבוניות מס ולגבות מע"מ או לקזז מע"מ. עוסק מורשה צריך לדווח למע"מ באופן דו חודשי, כמו למס הכנסה ולביטוח לאומי.

עוסק מורשה

יתרונות עוסק מורשה על פני עוסק פטור

כשאתה עוסק פטור אתה לא צריך לדווח למע"מ על חודשיים, אך זהו יתרון מזערי לעומת היתרונות של עוסק מורשה. עוסק מורשה מרוויח גם יתרונות נוספים.

  • יש אפשרות לקזז מע"מ – זה בא לידי ביטוי במחיר שאתם יכולים להציע. אתם יכולים להציע מחיר נמוך מהרגיל מבלי להחשיב את המע"מ, או לקחת מחיר רגיל כולל מע"מ כשלמעשה הרווח הוא שלכם. התנהלות זו של "כולל מע"מ" היא בדרך כלל רק עבור לקוחות פרטיים מהסיבה שעוסקים מורשים אחרים לא רואים במע"מ כהוצאה כי הם יכולים לקזזה מאוחר יותר.
  • תדמית – תדמית של עוסק מורשה טובה יותר משל עוסק פטור מהסיבה הפשוטה שברגע שאתם עוסק מורשה, אתם נתפסים כעסק מצליח ומרוויח יותר מאשר עוסק פטור. לעתים עסקים אחרים יימנעו מלבצע עסקאות עם עוסק פטור מסיבה זו בלבד.
  • אין תקרה – עוסק פטור עלול להתנהל בגישה של "אסור לי לעבור את התקרה של המחזור" ועל כן הוא יימנע מלהרוויח ללא הגבלה. אמנם לא מדובר במגבלה ממשית, אך מדובר במגבלה פסיכולוגית שעל פיה דוגלים בעלי עסקים רבים.

איך נרשמים כעוסק רשום?

על מנת להירשם כעוסק מורשה יש לפתוח תיק במע"מ וקבלת מס' עוסק מורשה שישמש את העסק כמעין תעודת זהות. לאחר מכן לפתוח תיק במס הכנסה. בנוסף לכך, יש לפתוח תיק בביטוח לאומי.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק