[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

עוסק זעיר

עד יולי 2002 היה המונח 'עוסק זעיר' מגדיר עסקים קטנים בעלי תקרה מסוימת למחזור כאשר אינם חורגים ממנה – אינם מחוייבים במע"מ. בשנת 2002 בוטלה הגדרת 'עוסק זעיר' וכיום עסקים קטנים נדרשים לפתוח תיק 'עוסק פטור' במקום זאת (למעט החריגים, על פי הכללים). מכיוון שלא מדובר במשהו רלוונטי, אין יותר מדי מה להרחיב בנושא, לכן קראו על עוסק פטור.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק