[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

הקמת חברה

כל אדם או קבוצה של אנשים שרוצים לפתוח עסק, רצים להירשם במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי בתור עוסק פטור או עוסק מורשה, אך לפעמים מה שהם צריכים למעשה זה להירשם כחברה. הקמת חברה צריכה להיעשות בחוכמה ורק כאשר יש צורך בכך. הקמת חברה נעשית דרך רשם החברות.

הקמת חברה

מה ההבדל בין חברה לעוסק מורשה?

עוסק פטור או עוסק מורשה אשר מנהלים את העסק שלהם, נותרים עדיין כאנשים פרטיים בעיני החוק ולכן במידה ויהיו להם חובות או הסתבכויות אחרות, הם יהיו חשופים לתביעות משפטיות. חברה, בניגוד לעוסק, נחשבת כיישות משפטית נפרדת ולכן אי אפשר לתבוע את המנהלים או בעלי המניות באופן ישיר אלא את החברה עצמה.

גם מבחינת המס יש הבדל בין חברה לעוסק מורשה. בעוד שעוסק מורשה משלם את המס על כל רווח העסק שלו, בחברה משלמים מס בעלי החברה בהתאם למשכורתם, והחברה עצמה משלמת מס חברות לאחר ההוצאה של המשכורות. נכון לשנת 2017, שיעור מס החברות עומד על 23% וכך גם יישאר לשנת 2018. חשוב לציין שחברה מחוייבת על פי חוק למנות רואה חשבון להתעסקות בענייני הכספים של החברה.

הקמת חברה – איך מתחילים?

על מנת להירשם כחברה יש להירשם אצל רשם החברות. בכל התהליך יש צורך להיעזר בעורך דין חברות. התהליך מורכב מטפסים, הצהרות, תקנונים ועבודה רבה שאדם פרטי לא יכול לעשות באמצעות הידע שלו בלבד ולכן התערבות של עורך דין היא הכרחית. לאחר ההרשמה אצל רשם החברות יש לשלם אגרת רישום ואגרה נוספת כל שנה.

נשמע גדול עליך? אולי יותר מתאים לך עוסק מורשה.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק