[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

תהליך הוצאת רישיון עסק

פתיחת עסק היא תהליך מורכב הדורש ביצוע מגוון של משימת, חלקן משימות מהנות יותר כמו עיצוב ומיתוג העסק, וחלקן משימות בירוקרטיות המצריכות ריצות ממקום למקום לצד עמידה בתווי תקן שונים כפי שנקבע בחוק כדי להוציא רישיון עסק. כיום רוב סוגי העסקים ובפרט עסקים העוסקים בתחום המזון זקוקים להחזיק ברישיון עסק שאותו מקבלים רק לאחר עמידה בחוק רישוי עסקים. חשוב לציין כי ללא רישיון עסק לא ניתן להפעיל ולהחזיק עסקים, כיוון שאי עמידה בתנאים המופעים בחוק יכולים לגרום לסכנה לציבור וללקוחות הפוקדים את בית העסק, ולכן יש לבצע את שלב זה עוד בראשית הקמת העסק. בשל המורכבות של העניין, על בעל העסק להכיר היטב את החוקים השונים שנקבעו בחוק המשתנים מעסק לעסק בהתאם לאופיו וסוג המוצרים הנמכרים בו, ולכן רבים מעדיפים להיעזר ביועצים המומחים בתחום שיוכלו ללוות אותם לאורך כל הדרך תוך שמירה על התקנות השונות שיאפשרו להם לקבל ביתר קלות את הרישיון המיוחל.

מילוי טפסים

התהליך והגשת המסמכים

השלב הראשון בתהליך מול רישוי עסקים הוא – הגשת בקשות המלוות במסמכים שונים. ישנה אפשרות הגשת בקשה לקבלת מידע מקדים לרשויות ובמקרה של עסק המוכר מזון עליו להגיש גם את בקשה זאת גם למשרד הבריאות. את הבקשה יש להגיש רק לאחר תשלום האגרה.

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים: תרשים סביבת העסק המציג את הדרכים המובילות לעסק ומיקומו, מפה מיצבית שבה יצוינו את מקום העסק, סילוק האשפה, תשתיות גז, מערכות לכיבוי אש הנמצאות במקום ומקומות חניה. במסמכים אלה חשוב לציין את כל הפרטים הרלוונטיים של העסק על פי חוק רישוי עסקים. כמו כן, יש להגיש תכנית הנדסית של העסק המתארת את חלוקת העסק והתשתיות הנמצאות בו. התכנית ההנדסית חייבת להיות חתומה על ידי אדריכל או מהנדס אזרחי.

בחינת הבקשה והעברתה לגורמים הרלוונטיים

בתום הגשת המסמכים הרלוונטיים הם מועברים לגופים שונים על פי סוג העסק והם בוחנים את תקינות המקום והאם הוא עומד בכל החוקים הנדרשים בחוק. לאחר בחינת הנתונים, הרשות יכולה לקבוע את הדברים הבאים:

אישור הבקשה – במידה והעסק עומד בכל התנאים והחוקים, תינתן אישור לקבלת רישיון עסק. במידה ואחד הגופים לא אישר את הדברים תישלח למבקש סירוב עם נימוק.

היתר זמני – ישנם מקרים מסוימים שניתן לקבל היתר זמני עד לסידור הליקויים הדרושים, אולם היתר זמני ניתן במקרים הבאים: כאשר חלפו 30 יום והגופים עדי לא הגיבו ולכן ניתן לקבל את ההיתר הזמני לשנה בלבד. במידה והוגשה בקשה להחלפת בעלות על העסק וצורף לה תצהיר כי לא חל שינוי בעסק, או בתכנית. כמו כן, יינתן אישור זמני בעת חידוש הרישיון, כאשר הוא לא חודש על ידי הגופים הרלוונטיים או שהם טרם אשרו את הבקשה.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק