[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

ניכיון צ'קים לכל סוגי העסקים

כל עסק ללא קשר לגודלו הכלכלי ולתחום עיסוקו חייב לשמור לאורך כל השנה על יתרה בחשבון הבנק התואמת את מסגרת האשראי שאושרה לו. אם החשבון הוא ביתרת זכות, זה מצוין, אך אם הוא ביתרת חובה מנהליו חייבים לוודא שלא תהייה באף יום חריגה ממסגרת זו. באחריות העסקית, זו המשימה הראשונה ברמת חשיבותה כדי לנהל עסק תקין.

ניכיון צ'קים לעסקים

תזרים המזומנים של כל העסק חייב להיות מעודכן ברמה יומית ועל פיו אפשר לראות אם קיימת או צפויה בעיה פיננסית. במקרה של ימים בעייתיים אפשר לבצע ניכיון צ'קים לעסקים בחברה המעניקה שירותי אשראי חוץ בנקאיים .

איך מבצעים ניכיון צ'קים

עסקים רבים מקבלים מלקוחותיהם המחאות דחויות בגין רכישות שבוצעו, על פי תנאי האשראי שנקבעו איתם מראש. רבים מהלקוחות גם משלמים למועד מאוחר יותר מהמועד שנקבע עקב מצוקת מזומנים שלהם. שיטת ניכיון צ'קים לעסקים מאפשרת לקבל באופן מידי את הערך הכספי של ההמחאה . אפשרויות התשלום הן בהעברה בנקאית מידית לחשבון הבנק של הלקוח, בהמחאה בנקאית או לחילופין במזומן, על פי החלטתו של הלקוח.

לאילו עסקים מיועדת שיטת ניכיון צ'קים

ניכיון צ'קים לעסקים אפשר לבצע עבור עסק בכל גודל, הן קטנים והן גדולים ובכל סדר גודל של היקפים כספים. החל במאות שקלים ועד עשרות ומאות אלפי שקלים. החברה החוץ בנקאית בודקת את נתוני ההמחאה, אם מדובר בלקוח אמין, העסקה מתבצעת ללא עיכובים. אם מדובר בלקוח בעייתי שההמחאה שלו עלולה לחזור עקב חוסר יציבות, עיקולים ומצבים בעייתיים אחרים היוצרים רמה מסוימת של סיכון והחברה שוקלת אם לבצע את הניכיון.

היתרונות הגדולים של ניכיון צ'קים לעסקים

כדי לשמור על מצב מאוזן בחשבון הבנק, לא לבקש הגדלת מסגרת או הלוואה, הדרך הקלה והפשוטה ביותר היא להקדים את מועד הפירעון של ההמחאות הדחויות שהתקבלו מהלקוחות ונמצאות ברשות העסק בפעולה פשוטה ומהירה של ניכיון צ'קים לעסקים . אומנם יש על כך תשלום של עמלה וריבית, אך מדובר בסכומים די נמוכים המהווים חלק קטן ביותר מתוך הסכום הכללי ולכן עדיף להתעלם מהוצאה קטנה זו ולראות את היתרונות הגדולים כמו השקט הנפשי שפקידי הבנק לא מצלצלים השכם והערב ונושפים בעורפם של בעלי העסק, הביצוע המהיר של העסקה וההזרמה המידית של הסכומים לחשבון הבנק היוצרת רוגע וראש פנוי לעסקים .

אוויר לנשימה

ניכיון צ'קים מאפשר גם ביצוע תכניות הנחוצות לעסקים הן הקטנים והן הגדולים, לדוגמה רכישת משאית, קניית מכונת ייצור מיוחדת, שחרור סחורה מהמכס של כמות גדולה של מוצרים עבור הלקוחות לקראת החג וכו'. כל צוואר בקבוק כספי שנוצר בעסק, מוצא פתרון יעיל ומהיר על ידי ביצוע ניכיון ההמחאות ומאפשר לגלגל את העסק קדימה באופן אחראי תוך מתן תשומת לב לכל מה שקורה ברבדים השונים של העסק.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק