[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

חשיבותו של עו"ד לענייני ארנונה לעסקים

עסקים משלמים מיסים רבים לרשויות שונות ואחד הבולטים בהם הוא מס הארנונה המוטל על העסק בלי כל קשר להצלחת פעילותו. מיסי הארנונה נחשבים להוצאות כבדות למרבית העסקים. הארנונה נקבעת על פי פרמטרים שונים ובהם גודל הכנס, סיווג הנכס, מיקומו והשימוש בו. ארנונה המושתתת על עסק תהיה גבוהה יותר מעל דירה באותו גודל. עסק שממוקם באזור שנחשב יוקרתי ישלם יותר מעסק זהה שממוקם באזור פחות נחשב וכדומה. במקרים רבים, מתגלעים ויכוחים בין בעלי נכסים לרשויות מקומיות על גובה הארנונה שנקבעה. סיוע של עורך דין לענייני ארנונה הינו, לרוב, הכרחי מאחר והוא יכול להתמודד היטב מול נציגי הרשות. הוא יכול לסייע במקרים מורכבים יותר ופחות ולחסוך כסף רב ללקוחו.

תפקידיו של עו"ד בטיפול במיסי הארנונה

קיימים מקרים שונים בהם מעורבותו של עו"ד ארנונה יכולה לעזור. לרשות המקומית יש מנדט לקבוע באופן שרירותי את סיווג הנכס, גודל המבנה בהתאם למדידות שהיא עורכת. היא יכולה להיכנס לחשבון הבנק ולבצע עיקולים באופן חד צדדי עוד לפני זכייה במשפט ופתיחת תיק הוצאה לפועל, וזאת, רק משום היא סבורה שמגיע לה כספים. במקרים בהם יש פירוק שותפות, הרשות רשאית לגבות כסף מאחד השותפים שיכול לשלם בגלל שקל יותר לגבות ממנו. אין זה משנה אם הוא כבר שילם את חלקו לרשות. עורך דין יכול לנסות להתמודד מול הרשות המקומית במקרים בולטים אלו, אבל גם באחרים נוספים כדלקמן.

נושאי מיסוי הארנונה הינו מורכב ויש בו אלמנטים שונים בהם מתחשבים. הויכוחים הנפוצים ביותר הם בנושאי גודל הנכס, וכן, סכומי החיוב של שטחים פנימיים בו דוגמת: מחסנים, מרפסות, מקלטים, חצרות, חניות ועוד. ויכוחים אחרים הם לגבי  הנחות לעסקים באזורים הנחשבים כאזורי פיתוח, יש מקרים של חיובי ארנונה על נכסים נטושים כמו קרקעות ובניינים שאינם ראויים למגורים, יש מקרים של עסקים המסווגים כיצרניים שיכולים לקבל פטור והנחות, יש חיובי ארנונה ישנים שחלה עליהם התיישנות וכדומה. עורך דין לענייני ארנונה יכול להגיע להסדרים שונים. לעיתים, יימחקו החובות, במקרים אחרים הם יוקטנו, יש מקרים, בהם יהיה ניתן להגיע להסדרי תשלומים ועוד.

עתירה כנגד רשות מקומית

בעל עסק יכול לעתור מול הרשות המקומית במידה והוא סבור כי נעשה לו עוול. עורך דין המקבל תיק כזה לידו יבחן את הכדאיות שבהגשת תביעה מול הרשות המקומית. במידה וייווכח כי אין עילה לתביעה הוא ייעץ למרשו שלא לגשת לבית משפט. במידה וכן,  יהיה צורך להגיש תביעה לבית משפט כדי לבקש סעד ממנו. הוא רשאי להביא מדידות מוסמכות אחרות ו/או לטעון את טענותיו  הספציפיות לגבי כל מקרה. עתירות מסוג זה הינן מנהליות ויוגשו לבתי דין מנהליים שמוסמכים לדון בהם. במסגרת עתירות אלו יספק עורך הדין נתונים התומכים בגרסתו. לרוב, ההחלטות נקבעות על סמך מסמכים של מומחים מקצועיים. מומלץ לקבל שירות עו"ד לענייני ארנונה בעל מוניטין מוכח.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק