[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

הגשת דו"ח מס שנתי לעסק

מדינת ישראל מתנהלת על פי תקציב שנתי שיש בו סעיפי הוצאות והכנסות. מרבית ההכנסות מגיעים ממסים המשולמים על ידי אזרחים, עסקים, תיירים וגופים אחרים הפועלים בה או המגיעים אליה.

אחד המסים העיקריים והחשובים הינו מס הכנסה שמוטל על כל אזרח – מס הכנסה הינו פרוגרסיבי ומוטל על פי רמת ההכנסות. אנשים אשר אינם מגיעים להכנסה המינימאלית הקבועה בחוק אינם משלמים כלל מס. משכירים מנוכה מס ההכנסה דרך תלוש השכר ואילו עצמאים בעלי עסק משלמים את המס עם הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס – דו"ח שנתי זה מוגש בטופס מיוחד בסוף כל שנה וכל נישום יכול להגיש אותו בעצמו או להיעזר באיש מקצוע מורשה לעריכתו.

הגשת דוח

חישוב הכנסות והוצאות העסק

בדו"ח המס השנתי מופיעים סעיפי הכנסות והוצאות שונים וישנו צורך לחשב את שני המרכיבים הללו. בסעיף ההכנסות יש להכניס הכנסות מהעסק, ולצידם הכנסות משכר דירה, ממשכורת, מדיווידנדים, ממכירת ניירות ערך, ממשכורת, מקצבאות ולמעשה כל הכנסה שהיא.

במידה וההכנסות עולות על ההוצאות הרי שיש צורך לשלם מס ובמידה וההוצאות גדולות יותר מההכנסות אז אין רווח ובעל הדוח פטור מתשלום מס. במידה ויש רווח קטן אזי המס יהיה נמוך. ניתן להכין דו"ח נפרד לכל בן זוג או לערוך דו"ח משותף שמשלב את הכנסות שני בני הזוג. רבים בוחרים באפשרות השנייה שיכולה לרכז את כל הפרמטרים המשותפים בצורה מסודרת. למעשה, הכנת הדוח מורכבת יותר מאחר ויש צורך לקחת בחשבון פרמטרים שונים שמגיעים לכל אזרח מכוח החוק – הפרשות לקרנות השתלמות, פנסיה, ביטוחי מנהלים וכדומה. המדינה מעודדת את אזרחיה לחסוך כספים בקרנות אלו מתוך ראייה של טובת האזרח, ובסופו של דבר, את טובת המשק. כספים אלו יפחיתו את התחייבויות המדינה העתידיות כלפי אזרחיה.

מס ההכנסה נגבה במספר דרכים – רשות המס יכולה לקבוע תשלום מקדמות אשר מחושבים על פי רמת ההכנסות השנתית. תשלום מקדמות נלקח בחשבון ומופחת מתשלום המס הנדרש. במידה ויש צורך בתשלום מקדמות אזי מומלץ לשלמם בזמן ולשמור את הקבלות על התשלום. חשוב עד מאוד להגיש דו"ח שנתי במועד מאחר ואי הגשה נחשבת כיום לעבירה פלילית לכל דבר ועניין. בנוסף, יכולה הרשות להטיל שומה באופן שרירותי שהינה, לרוב גבוהה מהשומה האמיתית.

הסתייעות באיש מקצוע מוסמך

הכנת דו"ח מס שנתי הינה כאמור משימה מורכבת ומומלץ להפקידה בידי רואה חשבון מומחה כיוון שכל מי שאינו בקיא בתחום יכול לעשות טעויות חשבונאיות או טעויות שנובעות מחוסר ידע.

רואה חשבון מורשה שמנהל תיק לקוח מחובר אוטומטית למערכות הממחשבות של מס הכנסה ויכול לבצע פעולות נדרשות באמצעות הקלדה פשוטה – הוא יכול לקבל התראות, לבקש ולקבל דחייה להגשת דוחות, לקבל מצב חובות ועוד פרטים אונליין, ולכל אלה משמעות רבה בהתנהלות מול רשות המיסים. לא תמיד יודע הנישום את זכויותיו ורואה חשבון יכול לייעץ לו לגבי פטורים שמגיעים לו, לגבי סוג של הוצאות להן הוא זכאי ועוד.

מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק